Prop. 101 LS (2019–2020)

Endringer i jernbaneloven mv. (fjerde jernbanepakke) og samtykke til deltakelse i to beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde og rettsaktene som utgjør fjerde jernbanepakke

EUs fjerde jernbanepakke inneholder et sett av direktiver og forordninger som skal bidra til et effektivt og sunt marked for jernbanetjenester og produkter. Proposisjonen inneholder forslag til lovendringer som er nødvendige for å gjennomføre fjerde jernbanepakke i norsk rett. I tillegg omhandler proposisjonen også samtykke til deltakelse i to beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde og rettsaktene som utgjør fjerde jernbanepakke.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget