Prop. 104 L (2020–2021)

Endringer i folketrygdloven (sykepenger og pleiepenger)

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i folketrygdloven kapittel 8 og kapittel 9. Formålet med endringene er i hovedsak å bidra til gode og brukervennlige tjenester til innbyggerne, mest mulig effektiv ressursbruk og minst mulig byråkrati i offentlig forvaltning.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget