Prop. 110 L (2022–2023)

Midlertidige endringer i integreringsloven (utveksling av kompetanseopplysninger)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet legger forslag til en midlertidig forskriftshjemmel i integreringsloven om utveksling av kompetanseopplysninger. Det foreslås at departementet kan gi midlertidig forskrift om innhenting og utlevering av kompetanseopplysninger, uten hinder av taushetsplikt, fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratets registre. Formålet skal være å legge til rette for at personer som er innvilget midlertidig kollektiv beskyttelse etter utlendingsloven § 34, kan sysselsettes i det statlige, kommunale eller fylkeskommunale tjenestetilbudet.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget