Prop. 110 S (2018–2019)

Nokre saker om veg, jernbane og post

I proposisjonen foreslår Samferdselsdepartementet vedtak om kostnadsrammer i tre vegprosjekt og to jernbaneprosjekt. Det blir òg fremma forslag om vedtak om å forlenge bompengeinnkrevjinga i fase 1 av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen. Vidare blir det orientert om utvida portefølje for Nye Veier AS, regionreformen og Sams vegadministrasjon, arbeidet med ny organisering av Statens vegvesen, status for bompengeinnkrevjing i Bypakke Nord Jæren, Bypakke Bergen og Oslopakke 3, samt oppfølging av eit oppmodingsvedtak om posttenester.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget