Prop. 115 L (2019–2020)

Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19
Foreløpig utgave

Følg proposisjonen på Stortinget