Prop. 115 L (2019–2020)

Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Proposisjonen inneholder forslag til midlertidig lov som gjør unntak fra krav til fysiske møter mv. i foretakslovgivningen. Loven gjør blant annet unntak fra krav til fysiske styremøter, årsmøter, generalforsamlinger og møter i andre foretaksorganer i aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, stiftelser, samvirkeforetak mv. Loven oppheves 1. november.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget