Proposisjoner til Stortinget

Prop. 115 L (2022–2023)

Endringer i lov om infrastruktur for alternativt drivstoff (betalingsløsning for lading av elbil)

Regjeringen legger nå fram et lovforslag for Stortinget som gir departementet hjemmel til i forskrift å gi nærmere bestemmelser om betalingsløsning ved lading av elbil i løpet av 2023

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget