Prop. 121 L (2020–2021)

Endringer i helsepersonelloven (melding ved helsesvekkelse av betydning for trafikksikkerheten)

I proposisjonen foreslår departementet en ny bestemmelse som skal sikre at leger, psykologer og optikere har adgang til å melde fra til offentlige myndigheter ved visse helsesvekkelser som kan være til fare for trafikksikkerheten. Forslaget omfatter førere innen sjøfart og på skinnegående kjøretøy, samt loser. Fra før finnes en meldeplikt som omfatter personer med førerkort for motorvogn og sertifikat for luftfartøy. Det foreslås at flygeledere skal omfattes av denne meldeplikten, på lik linje med piloter.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget