Prop. 125 S (2020–2021)

Endringar i kostnadsrammer for samlokaliseringsprosjektet ved Campus Ås

Til innhaldsliste

1 Innleiing

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjer i denne proposisjonen framlegg om auka kostnadsrammer for byggjeprosjektet og brukarutstyrsprosjektet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Veterinærinstituttet.