Prop. 126 S (2020–2021)

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (oppfølging av anmodningsvedtak om pensjon)

Arbeids- og sosialdepartementet redegjør i proposisjonen for hvordan budsjettvedtakene om pensjon i 2021 og anmodningsvedtakene fra 18. desember og 16. februar vil bli fulgt opp. Flere av vedtakene vil måtte gjennomføres i forbindelse med trygdeoppgjøret 2021, og vil ha budsjettmessige konsekvenser i 2021. Stortinget inviteres i proposisjonen til å fatte nødvendige vedtak om økte bevilgninger, slik at det kan betales ut pensjon i tråd med vedtakene.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget