Prop. 128 S (2021–2022)

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Finansdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2022 m.m.)

Til innhaldsliste

2 Akademikerne og Unio

Figur 2.1 

Figur 2.1

Figur 2.2 

Figur 2.2

Figur 2.3 

Figur 2.3

Figur 2.4 

Figur 2.4

Figur 2.5 

Figur 2.5

Figur 2.6 

Figur 2.6

Figur 2.7 

Figur 2.7

Figur 2.8 

Figur 2.8

Figur 2.9 

Figur 2.9

Figur 2.10 

Figur 2.10

Figur 2.11 

Figur 2.11

Figur 2.12 

Figur 2.12

Figur 2.13 

Figur 2.13

Figur 2.14 

Figur 2.14

Figur 2.15 

Figur 2.15

Figur 2.16 

Figur 2.16

Figur 2.17 

Figur 2.17

Figur 2.18 

Figur 2.18

Figur 2.19 

Figur 2.19

Figur 2.20 

Figur 2.20

Figur 2.21 

Figur 2.21

Figur 2.22 

Figur 2.22

Figur 2.23 

Figur 2.23

Figur 2.24 

Figur 2.24

Figur 2.25 

Figur 2.25

Figur 2.26 

Figur 2.26

Figur 2.27 

Figur 2.27

Figur 2.28 

Figur 2.28

Figur 2.29 

Figur 2.29

Figur 2.30 

Figur 2.30

Figur 2.31 

Figur 2.31

Figur 2.32 

Figur 2.32

Figur 2.33 

Figur 2.33

Figur 2.34 

Figur 2.34

Figur 2.35 

Figur 2.35

Figur 2.36 

Figur 2.36

Figur 2.37 

Figur 2.37

Figur 2.38 

Figur 2.38

Figur 2.39 

Figur 2.39

Figur 2.40 

Figur 2.40

Figur 2.41 

Figur 2.41

Figur 2.42 

Figur 2.42

Figur 2.43 

Figur 2.43

Figur 2.44 

Figur 2.44

Figur 2.45 

Figur 2.45

Figur 2.46 

Figur 2.46

Figur 2.47 

Figur 2.47

Figur 2.48 

Figur 2.48

Figur 2.49 

Figur 2.49

Figur 2.50 

Figur 2.50

Figur 2.51 

Figur 2.51

Figur 2.52 

Figur 2.52

Figur 2.53 

Figur 2.53

Figur 2.54 

Figur 2.54

Figur 2.55 

Figur 2.55

Figur 2.56 

Figur 2.56

Figur 2.57 

Figur 2.57

Figur 2.58 

Figur 2.58

Figur 2.59 

Figur 2.59

Figur 2.60 

Figur 2.60

Figur 2.61 

Figur 2.61

Figur 2.62 

Figur 2.62

Figur 2.63 

Figur 2.63