Prop. 130 LS (2015–2016)

Sammenslåing av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker til Trøndelag fylke og endringer i lov om forandring av rikets inddelingsnavn

Til innholdsfortegnelse

B Forslag
til lov om endringer i lov om forandring av rikets inddelingsnavn (sammenslåing av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker)

I

I lov 14. august 1918 nr. 1 om forandring av rikets inddelingsnavn skal § 2 nr. 2 lyde:

2

Rikets fylker skal ha følgende navn:

I.

Østfold.

II.

Oslo.

III.

Akershus.

IV.

Hedmark.

V.

Oppland.

VI.

Buskerud.

VII.

Vestfold.

VIII.

Telemark.

IX.

Aust-Agder.

X.

Vest-Agder.

XI.

Rogaland.

XII.

Hordaland.

XIII.

Sogn og Fjordane.

XIV.

Møre og Romsdal.

XV.

Trøndelag.

XVI.

Nordland.

XVII.

Troms eller Romsa.

XVIII.

Finnmark eller Finnmárku.

II

Loven her trer i kraft 1. januar 2018.