Prop. 130 LS (2015–2016)

Sammenslåing av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker til Trøndelag fylke og endringer i lov om forandring av rikets inddelingsnavn

Til innholdsfortegnelse

4 Høringsrunde

Fylkeskommunene har som en del av sin prosess lagt sin utredning ut på offentlig høring. Det er også gjennomført flere former for innbyggerdialog i prosessen. Departementet ser derfor ikke behovet for ytterligere høring av spørsmålet om sammenslåing av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylke.