Prop. 135 L (2020–2021)

Endringer i ekteskapsloven (ekteskap inngått med mindreårig, etter utenlandsk rett mv.)

I denne proposisjonen foreslår regjeringen endringer i ekteskapsloven, som gjelder anerkjennelse av ekteskap inngått med mindreårig, etter utenlandsk rett.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget