Prop. 139 L (2019–2020)

Lov om informasjonstilgang m.m. for den uavhengige kommisjonen som skal gjennomgå og evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien i Norge (Koronakommisjonen)

Proposisjonen inneholder et forslag til lov om informasjonstilgang for kommisjonen som skal gjennomgå og trekke lærdom fra covid-19-utbruddet i Norge (Koronakommisjonen). Lovforslaget skal sikre at kommisjonen får tilstrekkelig informasjonstilgang til å kunne gjennomføre sitt oppdrag og regulerer for øvrig behandling av opplysninger og dokumenter hos kommisjonen.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget