Prop. 183 S (2020–2021)

Finansiering av prosjektet fv. 359 Kaste – Stoadalen i Nome kommune i Vestfold og Telemark fylkeskommune

Til innhaldsliste

8 Avtale

Etter at Stortinget har fatta vedtak om finansiering av prosjektet fv. 359 Kaste – Stoadalen i Vestfold og Telemark, vil det bli inngått avtale mellom Statens vegvesen og bompengeselskapet i tråd med vilkåra som er lagt til grunn i denne proposisjonen.