Prop. 215 L (2020–2021)

Lov om informasjonstilgang m.m. for utvalg som skal undersøke saker om overgrep begått av helsepersonell mot pasienter i perioden 2010 til 2020

I proposisjonen foreslås regler som gir tilgang til opplysninger og grunnlag for å behandle personopplysninger m.m. for et utvalg oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet for å undersøke tilsynssaker der helsepersonell har begått overgrep mot pasienter i perioden 2010 til 2020.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget