Prop. 22 S (2023–2024)

Endringar i statsbudsjettet 2023 under Kommunal- og distriktsdepartementet

Til innhaldsliste

1 Innleiing

Kommunal- og distriktsdepartementet legg med dette fram forslag til endringar i statsbudsjettet for 2023 i samsvar med punkt 2 nedanfor.

Til forsida