Prop. 22 S (2023–2024)

Endringar i statsbudsjettet 2023 under Kommunal- og distriktsdepartementet

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget