Prop. 227 L (2020–2021)

Endringer i lov om aldersgrenser for statsansatte m.fl. og lov om Statens pensjonskasse (økning av den alminnelige aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i lov 21. desember 1956 nr. 1 om aldersgrenser for statsansatte m.fl. og lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse. Forslaget innebærer at den alminnelige aldersgrensen for statsansatte og andre medlemmer i Statens pensjonskasse økes fra 70 til 72 år.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget