Prop. 38 S (2023–2024)

Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2021/1148 om opprettelse av ordningen for økonomisk støtte til grenseforvaltning og visumpolitikk som del av Fondet for helhetlig grenseforvaltning (videreutvikling av Schengen-regelverket) og inngåelse av avtale mellom Norge og EU om tilleggsregler for ordningen for økonomisk støtte til grenseforvaltning og visumpolitikk, som en del av Fondet for helhetlig grenseforvaltning, for perioden 2021–2027

Proposisjonen gjelder forordning (EU) nr. 2021/1148 som oppretter ordningen for økonomisk støtte til grenseforvaltning og visumpolitikk (BMVI) som del av Fondet for helhetlig grenseforvaltning. BMVI er en del av Schengen-samarbeidet, og erstatter den tidligere Grense- og visumordningen (2013–2020) som i sin tid erstattet Yttergrensefondet (2007–2013). Norge har gjennomført en lang rekke forbedringsprosjekter som har vært finansiert gjennom ordningene fra 2007 til 2020. Formålet med ordningen er å bidra til å sikre en helhetlig forvaltning av den felles yttergrensen, og enhetlig gjennomføring av det felles visumregelverket. Dette skal bidra til å styrke samfunnssikkerheten i Schengen-området og opprettholde retten til fri bevegelse på territoriet.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget