Prop. 50 L (2015–2016)

Endringer i reindriftsloven mv. (reingjerde mot Finland m.m.)

Proposisjonen omhandler endringer i reindriftsloven som inkorporerer Konvensjonen mellom Norge og Finland om oppføring og vedlikehold av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer inn på det andre rikets område. Konvensjonens formål er å regulere ansvarsfordelingen når det gjelder oppføring og vedlikehold av gjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer over grensen mellom de to landene, samt regulere oppfølgingen når rein likevel krysser grensen.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget