Prop. 69 L (2020–2021)

Lov om gjennomføring av internasjonale sanksjoner (sanksjonsloven)

Utenriksdepartementet legger i proposisjonen frem forslag til ny lov om gjennomføring av internasjonale sanksjoner. Den nye sanksjonsloven vil erstatte lov 7. juni 1968 nr. 4 til gjennomføring av bindende vedtak av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråd og lov 27. april 2001 nr. 14 om iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget