Prop. 74 L (2021–2022)

Endringer i opplæringsloven, universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven (endring av NOKUTs oppgaver, studentrettigheter mv.)

Proposisjonen omfatter forslag til endringer i opplæringsloven, universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven. Forslagene gjelder endring av NOKUTs oppgaver, studentrettigheter og læringsmiljø, klage over godkjenningsvedtak, mulighet for å opprette flere klagenemnder og regulering av saksbehandlingen ved klage på formelle feil ved eksamen.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget