Prop. 79 L (2023–2024)

Lov om endringer i viltloven mv. (endret betegnelse på organ i viltforvaltningen og oppheving av lovvedtak om nydyrking og nedbygging av myr)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i viltloven § 4 om organer i viltforvaltningen, og oppheving av lovvedtak om nybygging og nedbygging av myr.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget