Prop. 8 L (2020–2021)

Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse av loven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget