Prop. 88 L (2019–2020)

Endringer i alkoholloven (justering av Vinmonopolets åpningstider mv.)

Proposisjonen inneholder forslag om endringer i alkoholloven. Det foreslås en justering i rammene for Vinmonopolets åpningstider på lørdager og dager før helligdager, som innebærer at Vinmonopolet kan ha åpent mellom klokken 10.00 og 16.00 på disse dagene. Samme justering i tidsrammer foreslås for utlevering av privatimportert alkoholholdig drikk. Videre foreslås et begrenset unntak fra forbudet mot salg og skjenking av alkoholholdig drikk i samme lokale. Det foreslås også en lovhjemmel for å sikre bevillingsmyndigheten tilgang til nødvendige opplysninger fra Folkeregisteret.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget