Historisk arkiv

Endringer i alkoholloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen flytter rammene for Vinmonopolets åpningstider på lørdager. Reglene for salg og skjenking av alkohol ved bryggerier forenkles.

- Handlemønsteret i befolkningen har endret seg. Forslaget om at Vinmonopolet kan holde åpent til klokken 16 gjenspeiler våre handlevaner. Samtidig ligger regjeringens alkoholpolitikk fast, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I dag kan Vinmonopolet ha åpent mellom klokken 08.30 og 15.00 på lørdager og dager før helligdager. Per september 2019 hadde alle Vinmonopolets 332 utsalg åpent på lørdager. De aller fleste av dem åpner klokken 10.00 og stenger klokken 15.00.

I Granavolden-plattformen går det frem at regjeringen vil flytte rammene for Vinmonopolets åpningstid på lørdager til klokken 10-16.

Videre er det et utgangspunkt etter alkoholloven at det ikke kan gis bevilling til både salg og skjenking for det samme lokalet. Forslaget gir kommunene en begrenset mulighet til å gi salgs- og skjenkebevilling i samme lokale, når det er i tilknytning til produksjon av alkoholholdig drikk. Denne lovendringen vil gjøre det enklere for produsenter, som for eksempel mikrobryggerier, å selge egenprodusert, alkoholholdig drikk direkte fra produksjonsstedet. Dette er noe både næringen selv og kundene har ønsket.

Les proposisjon 88 L - Endringer i alkoholloven.