Prop. 91 L (2023–2024)

Lov om Statens fond i Tromsø

Finansdepartementet legger med dette frem forslag til lov om Statens fond i Tromsø. Formålet med etableringen av Statens fond i Tromsø er å bidra til å bygge kapitalforvaltningsmiljøer i Nord-Norge.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget