Prop. 94 L (2021–2022)

Lov om forskriftshjemmel for behandling av personopplysninger for frivillige tiltak på barne-, oppvekst- og familieområdet mv.

Regjeringen legger i proposisjonen frem forslag til en ny lov om forskriftshjemmel for behandling av personopplysninger for frivillige tiltak på barne-, oppvekst- og familieområdet. I tillegg foreslår regjeringen enkelte mindre endringer i adopsjonsloven, barnevernsloven og lov om Haagkonvensjonen 1996. Det foreslås også å overføre forvalteransvaret for reglene om reisekostnader ved samvær i barneloven fra statsforvalteren til Arbeids- og velferdsetaten. Som følge av dette blir det foreslått endringer i a-opplysningsloven.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget