Prop. 99 L (2023–2024)

Endringer i ekteskapsloven (forbud mot ekteskap mellom nære slektninger)

Barne- og familiedepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i ekteskapsloven om forbud mot ekteskap mellom nære slektninger. Forslaget i proposisjonen følger opp anmodningsvedtak 48 (2020–2021) der Stortinget ba regjeringen om å legge frem et lovforslag som forbyr søskenbarnekteskap. Formålet med forbudet er primært å motvirke helseskader hos barn. Det er for øvrig et politisk mål å motvirke tvangsekteskap og negativ sosial kontroll. Departementet legger til grunn at forbudet vil kunne bidra til dette. Det foreslås en dispensasjonsadgang som kan benyttes dersom sterke grunner taler for det. Anmodningsvedtaket gjelder søskenbarnekteskap. Biologiske slektskap mellom henholdsvis en tante eller onkel som den ene parten og en nevø eller niese som den andre parten, er et nærere slektskap enn søskenbarn. Departementet foreslår derfor at denne gruppen også skal omfattes av forbudet. Lovforslaget lyder derfor «forbud mot ekteskap mellom nære slektninger» For å hindre omgåelse av forbudet, foreslås det at ekteskap inngått mellom søskenbarn etter utenlandsk rett ikke skal anerkjennes (anses som gyldig) dersom minst en av partene var norsk statsborger eller fast bosatt i Norge på vigselstidspunktet. Forbudet vil ikke omfatte ekteskap som tidligere er inngått i utlandet av personer som ikke var norske borgere eller bosatt i Norge da de giftet seg. Det foreslås en unntaksregel for EØS-tilfeller.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget