Prosedyre ut av registeret

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Prosedyre ut av registeret