Prov. anordning om off. eierskap til vannkraften

LOV-2007-08-10-949 Provisorisk anordning om offentlig eierskap til vannkraften

Se loven på lovdata.no