Publikasjonsnummer H-2130

Veileder - Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Veileder – Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor.

Veileder - Resulatat og dialog

Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Rundskriv H-2130