Publikasjonsnummer H-2184

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi desember 2005

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi desember 2005

Publikasjonsnummer H-2184 - Utgitt 9. desember 2005

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) legger med dette fram sin høstrapport for 2005. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene med særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2005.