Rammebetingelser og konkurranseevne for akvakultur

En sammenligning mellom Chile, Skottland og Norge - Utarbeidet av Kontali analyse as og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning på oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet.

Rapporten Rammebetingelser og konkurranseevne for akvakultur (pdf-format)

En sammenligning mellom Chile, Skottland og Norge - Utarbeidet av Kontali analyse as og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning på oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet.