Rapport - Arbeidsgruppe 2 for utredning av svalbardskatt

Den 14. desember 2007 ble det nedsatt en arbeidsgruppe med medlemmer fra Finansdepartementet, Justisdepartementet og Utenriksdepartementet for å utrede enkelte sider ved skattesystemet på Svalbard. Arbeidsgruppen avgir med dette sin rapport.

Rapporten kan leses her i pdf-format.