Rapport fra pasientovergrepsutvalget

Grensekrenkelser i helse- og omsorgstjenesten i perioden 2010 – 2020, Varhaugsaken og andre saker som grunnlag for endringer av praksis

Helse- og omsorgsdepartementet oppnevnte 4. juni 2021 utvalget for å undersøke saker om overgrep begått av helsepersonell mot pasienter i perioden 2010 til 2020.

Utvalget ble opprettet i kjølvannet av den såkalte Varhaugsaken hvor tidligere psykolog Sverre Varhaug hadde forgrepet seg på flere pasienter og påført dem store, til dels ubotelige skader. Disse overgrepene hadde skjedd både før og etter at han ble fradømt sin autorisasjon.

Rapporten ble oppdatert med vedlegg II 11. april 2024, da dette ved en inkurie ikke var inkludert i den opprinnelige rapporten.