Rapport om Harmonisert regelverk for villfanget for levendelagring og for oppdrett

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Rapporten er utarbeidet av en felles arbeidsgruppe fra Mattilsynet og Fiskeridirektoratet.

Rapport om "Harmonisert regelverk for villfanget fisk, levendelagring og for oppdrett

  • Innspill til arbeidsgruppen fra Dyrevernalliansen, NOAH, Fjordlaks, FHL og Havforskningsinstituttet