Rapport om Harmonisert regelverk for villfanget for levendelagring og for oppdrett

Rapporten er utarbeidet av en felles arbeidsgruppe fra Mattilsynet og Fiskeridirektoratet.

Rapport om "Harmonisert regelverk for villfanget fisk, levendelagring og for oppdrett

  • Innspill til arbeidsgruppen fra Dyrevernalliansen, NOAH, Fjordlaks, FHL og Havforskningsinstituttet