Rapport om Kunnskapsdepartementets krisehåndtering etter 22. juli 2011

Rapport om Kunnskapsdepartementets krisehåndtering etter 22. juli 2011.

Rapport om Kunnskapsdepartementets krisehåndtering  etter 22. juli 2011.

Hovedmål er å vurdere departementets beredskap og krisehåndtering og
gjennom dette avdekke potensielle lærings- og forbedringspunkter ut fra erfaringene som ble gjort etter 22. juli.