Rapport om Myndighetene og NS-barnene i Norge etter 1945

Regjeringen har mottatt rapporten Myndighetene og NS-barnene i Norge etter 1945 fra historiker Lars-Erik Vaale.

Utredningen er en oppfølging av HL-senterets Utredning om norske myndigheters behandling av tre utvalgte grupper etter andre verdenskrig fra mai 2017. De såkalte NS-barna utgjorde en av de tre gruppene som ble behandlet i HL-senterets utredning, og det ble i 2018 vurdert at man trengte en videre utredning av de såkalte NS-barna. Dette oppdraget fikk Lars-Erik Vaale i 2021.

Gjennom en evaluering av tidligere forskning og litteratur om temaet,  og omfattende systematiske og empiriske undersøkelser av primærkilder i nasjonale, regionale og lokale arkiver, har Lars-Erik Vaale foretatt en grundig kunnskapsinnhenting om myndighetenes håndtering og behandling av barn av NS-medlemmer i Norge i etterkrigstiden.

Regjeringen vil komme tilbake til hvordan rapporten skal følges opp.