Rapport om undersøkelse av lokalpolitikere 2006/2007

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

En redegjørelse for undersøkelsens gjennomføring og datakvalitet - samt noen hovedtendenser

På vegne av Kommunal- og regionaldepartementet har Handelshøyskolen BI, i samarbeid med Statistisk sentralbyrå, gjennomført en spørreskjemaundersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter.