Rapport om utstøting fra arbeid på sokkelen

Rapport om utstøting fra arbeid på sokkelen

Lenke til rapport om utstøting fra arbeid på sokkelen.