Rapport SINTEF Fiskeri og havbruk

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Kartlegging av ulike teknologiske løsninger for å møte de miljømessige utfordringene i havbruksnæringen.

Last ned rapporten (pdf-format)