Rapport SINTEF Fiskeri og havbruk

Kartlegging av ulike teknologiske løsninger for å møte de miljømessige utfordringene i havbruksnæringen.

Last ned rapporten (pdf-format)