Redegjørelse for Stortinget om oppfølging av Fosen-saken

Olje- og energiminister Terje Aasland sendte dette brevet til Stortinget 1. mars 2023.

Under henvisning til Stortingets forretningsorden § 45, anmoder jeg herved Stortingets presidentskap om å holde en redegjørelse om oppfølgingen av Fosen-saken.

Med hilsen, 

Terje Aasland