Regional planstrategi

Veilederen om regional planstrategi inngår i den samlede veiledningen til plan- og bygningsloven 2008. Veilederen utdyper lovkommentaren, og vil gi veiledning til hvordan regional planstrategi kan utarbeides etter bestemmelsene i § 7-1 og § 7-2 i plan- og bygningsloven.

Veilederen utdyper lovkommentaren, og vil gi veiledning til hvordan regional planstrategi kan utarbeides etter bestemmelsene i § 7-1 og § 7-2 i plan- og bygningsloven.

Veilederen bygger på eksempler fra fylker som allerede har erfaring med bruk av regional planstrategi, og inneholder lenker til sider som utdyper eksemplene. Erfaringene som er hentet inn er oppsummert i sin helhet i ØF-notat 13/ 2011 om regional planstrategi, utgitt av Østlandsforskning. Veilederen er utformet til bruk for fylkeskommunen, samt for kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner som deltar i arbeidet med regional planstrategi.

Dette er en første utgave av veilederen. Departementet ønsker at veilederen skal være et best mulig hjelpemiddel, den vil derfor bli oppdatert og supplert etter hvert som behovet tilsier det. Vi er følgelig interessert i alle forslag til forbedringer.