Historisk arkiv

Lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven (2009)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Plandelen av plan- og bygningsloven trådte i kraft 1. juli 2009. Veilederen er en gjennomgang av bestemmelsene og har utfyllende kommentarer til hver enkelt bestemmelse. Hva sier loven, hvilke forpliktelser, rammer og muligheter gir bestemmelsene. Lovkommentaren oppdateres og ny versjon forventes å være publisert på vinteren 2020.

Denne veilederen er organisert etter oppbyggingen av ny plan- og bygningslov. Hver bestemmelse i loven har sin egen side der lovteksten er utdypet med kommentarer og presiseringer.

Hovedmålgruppe for veilederen er dem som jobber med planlegging til daglig for eksempel saksbehandlere med plan og byggesak, tiltakshavere, ansvarlige søkere og konsulenter. Lovkommentaren suppleres med en kortveileder med introduksjon til plansystemet og temaveiledere for praktisk planlegging i forhold til bestemte tema.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har en oversikt over prinsipputtalelser og fortolkninger om plan- og bygningsloven. Fra og med 2015 er brev om plandelen av plan- og bygningsloven med på denne. På regjeringen.no er der en tilsvarende oversikt over tolkningsuttalelser med mulighet til å sortere på departement, tema og tidsperiode.  

Lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven (pdf)