Regjeringens satsing på hav og havnæringer

Blått hav, grønn fremtid

Historien om Norge er en fortelling om havet. Havet bidrar til verdiskaping og arbeidsplasser langs hele kysten vår. Regjeringens mål med havpolitikken er at Norge skal fortsatt være en ledende havnasjon. Rapporten «Blått hav, grønn fremtid» viser den imponerende utviklingen vi har sett i havnæringene og det enorme potensialet havet representerer, så lenge vi driver på bærekraftig vis. Dokumentet løfter frem sentrale milepæler i regjeringens havpolitikk de siste årene og ambisjonene våre for fremtiden.

Les dokumentet

Regjeringens satsing på hav og havnæringer