Regjeringens innovasjonspolitikk

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet