Regjeringens nordområdestrategi: Åpen høringsrunde

Fredag 1. desember 2006 la regjeringen fram sin nordområdestrategi. I forbindelse med lanseringen oppfordret utenriksminister Jonas Gahr Støre berørte parter og alle som er interessert i nordområdepolitikken til å kommentere strategien.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.12.2007

Fredag 1. desember 2006 la regjeringen fram sin nordområdestrategi. I forbindelse med lanseringen oppfordret utenriksminister Jonas Gahr Støre berørte parter og alle som er interessert i nordområdepolitikken til å kommentere strategien.

Utenriksdepartementet oppfordrer alle berørte parter og andre interesserte til å komme med kommentarer og synspunkter på regjeringens nordområdestrategi.

Å utnytte mulighetene i nordområdene er en av de viktigste satsingene for regjeringen i årene som kommer.

Erkjennelsen av nordområdenes betydning for landet som helhet er økende. Nye politiske arbeidsformer avtegner seg. Bærekraftig utvikling i nord er ikke bare en viktig distriktspolitisk målsetting, det er av strategisk betydning for oss alle.

En helhetlig politikk for nordområdene krever det beste av oss som fellesskap. Regjeringen vil derfor oppfordre alle som er interessert til å bidra med sine synspunkter på nordområdestrategien.

Vennligst oppgi fullt navn i kommentaren. Representanter for organisasjoner bes også oppgi organisasjonens navn. (Bare innlegg skrevet under fullt navn vil bli publisert).

Til toppen