Retningslinjer for feltarbeid i staten

Retningslinjene omfatter feltarbeid på land.

Hensikten med retningslinjene er i størst mulig grad:

  • å etablere ordninger som er ressursbesparende for virksomhetene
  • å etablere ordninger som er enkle å praktisere
  • å legge til rette for like forhold for likt arbeid
  • å gi rom for lokale tilpasninger hvor det anses nødvendig.

Oppdaterte retningslinjer for feltarbeid i staten finner du i Statens personalhåndbok